Technologia

TECHNOLOGIA tzw. SUCHEGO MONTAŻU

W ostatnich latach nastąpiły zasadnicze zmiany w technice montażu elewacyjnych płyt kamiennych.
Metoda ich łączenia z konstrukcją nośną za pomocą kotew i zaprawy cementowej nie zapewniała stabilności płyt.
Brak elastyczności złącza: płyta kamienna, zaprawa cementowa, podłoże oraz właściwość spoiwa cementowego narażonego na działanie czynników atmosferycznych, nieuchronnie prowadziły do jego zniszczenia i do odpadania płyt.
Obecnie płyty z kamienia naturalnego osadza się na tzw. suchy montaż jako elewacje przewietrzane od tyłu. Metoda ta stosowana jest powszechnie w skrajnie różnych strefach klimatycznych jako najnowocześniejsza technologia pozwalająca zrealizować każdy projekt związany z wykonaniem elewacji z kamienia naturalnego bądź podobnych materiałów. Technologia suchego montażu polega na wieszaniu płyt elewacyjnych z granitu, piaskowca, trawertynu itp. na kotwach lub na ruszcie. Każdą z nich wiesza się niezależnie, co sprawia, ze zamontowana płyta pracuje (w sensie mechaniki budowli). Zarówno przy ruszcie jak i kotwach powstaje pustka powietrzna między izolacja termiczna i "płaszczem" kamiennym (minimalna jej szerokość to 2 cm), co zapobiega powstawaniu wykwitów na elewacji, a otwarte fugi sprawiają, że ściana "oddycha" całą swoją powierzchnią. Ruch powietrza za kamieniem powoduje ciągłe wywiewanie wilgoci w nim zawartej, co znacząco wpływa na odporność budynku na zawilgocenia, a w efekcie końcowym na wilgoć w jego wnętrzu i przemarzanie. Ważną funkcją każdej elewacji jest też zabezpieczenie ściany przed opadami i wiatrem. Zróżnicowanie długości kotew powodują, że grubość izolacji i pustki powietrznej możemy dostosować do wymaganych potrzeb.

Technologię suchego montażu można stosować zarówno na nowych jak i starych budynkach.

Faktura płyt z kamienia naturalnego może być różnorodna - poler, szlif, groszek, płomieniowana, piaskowana, ryflowana i satyna.

System FASKAM

System FASKAM polega na podwieszaniu cięzaru kamienia do stropu, wieńca lub podciągu, za pomocą cięgien gwintowanych na całej swojej długosci.

Jedynym wymogiem jaki musi spełniać ściana jest przenoszenie parcia i ssania wiatru.

Zalety systemu:

  • cena
  • płynna regulacja kotew
  • łatwość montażu (czas krótszy niż w przypadku tradycyjnego rusztu)
  • duża rozbieżność wysięgów: 14 - 40 cm
  • duży zakres obciążeń - do 1500N
  • średnice kotew rurowych mniejsze niż w przypadku zwykłego kotwienia
  • możliwość montażu do ścian z materiałów o małej wytrzymałości
  • mała wartość przekazywanego na ścianę momentu skupionego w porównaniu ze zwykłymi kotwami (do ~20%)