Naczelny Sąd Administracyjny - Lublin

Adres:
Lublin, ul. M.C. Skłodowskiej 40
Materiał:
granit
Ilość:
1 200 m 2
Zakres prac:
elewacja - suchy montaż, okładziny cokołu, pilastrów i słupów, schody wejściowe